Muzeum z Klasą.
Szkoła, którą polubisz.

Godziny otwarcia

poniedziałek – sobota

godz. 10.00–16.00

Orientacyjny czas zwiedzania: 45 minut

Bilet wstępu – 5 złotych

Muzeum z Klasą gwarantuje praktyczne umiejętności 
i zapadające w pamięć fakty podane tak, by ani przez chwilę się nie nudzić.

Mieścimy się w symbolicznym miejscu: to właśnie tu, w budynku zwanym Murowanką, w 1903 roku 
z inicjatywy mieszkańców utworzono pierwszą szkołę w ówcześnie podwarszawskim Wawrze.

Kontynuujemy tę tradycję, dlatego filarem naszej działalności są zajęcia dla szkół, które zabierają uczniów w podróż w czasie – na lekcję sprzed 120 lat. Udowadniamy, że dawne metody nauczania mogą być jak powiew świeżości we współczesnej edukacji – odkrywcze i angażujące.
Zapraszamy!

Lekcja „Szkoła sprzed 120 lat”

Termin: piątki
Godziny rozpoczęcia: 9:00, 11:00, 13:00
Czas trwania: 1-1,5 h
Koszt: 26 zł/uczeń
Lekcje są dostosowane do wieku uczestników.

Lekcja kaligrafii

Termin: poniedziałki
Godziny rozpoczęcia: 9:00, 11:00, 13:00
Czas trwania: 1-1,5 h
Koszt: 35 zł/uczeń (w tym materiały piśmiennicze, które uczniowie zatrzymują po zajęciach)
Lekcje są dostosowane do wieku uczestników.

Rezerwacje

Zgłoszenia mailem na adres: rezerwacje@muzeumzklasa.pl

Prosimy o podanie preferowanego terminu i godziny, liczby i wieku uczniów oraz profilu klasy, a także wybór tematu lekcji (opisy poniżej).

Telefon kontaktowy: 509 404 826

Szkoła sprzed 120 lat

W trakcie zajęć uczniowie poprzez dyskusję, pracę zespołową i indywidualną szukają odpowiedzi na pytania m.in.: Po co nam szkoła? 
Kiedy i dlaczego powstała szkoła? Jak wyglądał świat dzieci i młodzieży, a jak szkoła i praca uczniów na początku XX wieku? 
Co się zmieniło na lepsze, a do czego warto byłoby powrócić?

Uczestnicy pracują na źródłach historycznych (gazety, mapy i fotografie sprzed minimum 100 lat), wyciągają samodzielnie wnioski i ćwiczą krytyczne myślenie. Mają do dyspozycji historyczne narzędzia i pomoce dydaktyczne. Uczą się podstaw kaligrafii (pisanie listu piórem 
i atramentem). Poznają szkołę jako miejsce, które kształci przyszłych świadomych obywateli, jest najważniejszą przestrzenią dla budowania wspólnoty lokalnej i pierwszym kontaktem z państwowością.

Lekcja umożliwia realizację podstawy programowej nauczania historii przez osiąganie ogólnych celów na kolejnych etapach edukacji w obszarze:

  • Klasa IV: uczeń m.in. poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje; rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych;
  • Klasy V-VIII: uczeń m.in. podaje przykłady naprawy państwa za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, w tym osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej; wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej – rusyfikacja, germanizacja (Kulturkampf), autonomia galicyjska;
  • Liceum/Technikum: uczeń m.in. rozpoznaje dorobek okresu międzywojennego w dziedzinie kultury i nauki; opisuje proces upowszechniania oświaty w II Rzeczypospolitej.

Lekcja kaligrafii

Podczas zajęć można poznać zasady pisma rondowego, które wyróżnia się eleganckim krojem i czytelnością, a przy tym jest łatwe do opanowania. Uczestnicy ćwiczą zdobyte umiejętności za pomocą tradycyjnych stalówek i atramentu. Ponadto dowiadują się, jak uczono kaligrafii na początku XX wieku w Polsce.

Lekcje nie tylko pozwalają tworzyć kunsztowne teksty, które cieszą oko, ale także mogą mieć wpływ na szerokie spektrum dziedzin i kompetencji:

  • Wzmocnienie koncentracji
  • Trening uważności
  • Sposób na odprężenie
  • Rozwój kreatywności
  • Nauka cierpliwości i skrupulatności
  • Ćwiczenie samodyscypliny
  • Rozwój zdolności manualnych

Muzeum z Klasą zostało utworzone w Murowance dzięki staraniom Fundacji na rzecz Wielkich Historii. Wprowadziliśmy się do tego budynku we wrześniu 2019 roku, ale już od 2008 roku działamy na rzecz edukacji historycznej. Angażujemy, popularyzujemy 
i pokazujemy, jak samodzielnie odkrywać 
i interpretować historię. Opowiadamy o przeszłości 
i jej bohaterach, wykorzystując innowacyjne narzędzia. Doceniamy lokalne dziedzictwo i znaczenie edukacji, dlatego wierzymy, że budowanie postaw obywatelskich i wspólnoty mieszkańców zaangażowanych społecznie zaczyna się w szkole.

Fundacja na rzecz Wielkich Historii
(wcześniej Fundacja Pamięć i Tożsamość)
KRS: 0000321207, NIP: 7010164787, 
REGON: 141708675
Bank Millenium 77 1160 2202 0000 0001 3113 4106
Prezes Zarządu Maciej Piwowarczuk

Muzeum z Klasą
ul. Płowiecka 77
04-501 Warszawa
(dzielnica Wawer)

Godziny otwarcia
poniedziałek-sobota
10:00-16:00

Dojedziesz do nas autobusami:
125, 142, 411, 502, 521, 525, 702, 704, 720, 722, 730 (przystanek Trakt Lubelski) albo koleją miejską (stacja Warszawa Gocławek)

E-mail: rezerwacje@muzeumzklasa.pl
Telefon: 509 404 826
Nasz profil na Facebooku