...

Miejsce, w którym doświadczysz, jak zmienia się świat.

Muzeum z Klasą to jedyne takie miejsce na kulturalnej mapie Polski, odwołujące się do najlepszych wzorców muzeów szkół w Wielkiej Brytanii, Finlandii czy Norwegii.

W Muzeum opowiemy o przemianach w polskim społeczeństwie na przestrzeni burzliwego XX wieku przez pryzmat nauczyciela, nauczycielki i ucznia, uczennicy. Będzie to żywe muzeum, w którym najważniejszym elementem stanie się zrozumienie historii, społecznych i cywilizacyjnych przemian.

Muzeum ma być ulokowane w zabytkowym budynku Murowanki – historycznym budynku pierwszej szkoły w Wawrze. To tu w 1903 roku z inicjatywy lokalnej społeczności powstała elementarna szkoła, jedyna na linii Grochów–Otwock.

Na początku XX wieku w Kongresówce nie istniał obowiązek szkolny. Dążenie rodziców, by wybudować trwałą przestrzeń dla rozwoju swoich dzieci, pokazuje, że jako dorośli mamy wpływ na edukację, co w dobie kryzysu edukacji i dyskusji o jej kształcie jest szczególnie ważne.

...
...

Zapraszamy do współtworzenia tej wyjątkowej przestrzeni.

Możesz podzielić się z nami opowieściami i artefaktami związanymi ze szkołą lub wpłacić darowiznę: Bank Millenium, 77 1160 2202 0000 0001 3113 4106, z tytułem wpłaty: Murowanka.

Wystawy

Czy wyobrażasz sobie, że nie możesz przeczytać tego, co tu jest napisane? W 1903 roku 6 na 10 mieszkańców podwarszawskiego wówczas Wawra nie umiało czytać i pisać. Na początku XX wieku powszechne szkolnictwo było odległym marzeniem. Ponad sto lat później znajdujemy się w dobie kryzysu edukacji związanego z brakiem środków czy kadr.

Zapraszamy na wystawę Powrót do szkoły. Elementarz, która poprzez opowieść o niezwykłej wawerskiej szkole, Murowance, stawia pytania o społeczną rolę edukacji kiedyś i dziś.

Czarująca lekcja fizyki. Noc Muzeów 2022

To był jeden z najbardziej ambitnych eksperymentów pedagogicznych w historii. W „Spółdzielni” dwanaścioro dzieci miało rozwijać swoje kompetencje przede wszystkim przez obserwację, eksperyment i doświadczenie. Zajęcia z uczniami prowadzili między innymi laureaci Nagrody Nobla. Ta „dziwna szkoła” miała stanowić alternatywę wobec przestarzałego systemu edukacji opartego na przyswajaniu wiedzy podręcznikowej i nauce pamięciowej ogromnej liczby faktów. „Czasami wydaje mi się, że praca dzieci w szkole jest tak nadmierna, że lepiej dzieci potopić niż uczyć w tych szkołach” – pisała założycielka „Spółdzielni” Marii Skłodowska-Curie.

W Noc Muzeów 2022 w Murowance przeprowadziliśmy 2 lekcje fizyki według scenariusza noblistki, szkolnej rewolucjonistki, mamy, która dla swoich córek chciała stworzyć najlepsze warunki rozwoju.

...

O fundacji

Jesteśmy przekonani, że uczenie się i uczenie innych może być radosnym, twórczym procesem. Wierzymy, że warto mówić o szkole i jej roli oraz wspierać nauczycieli i rodziców, by edukacja uczniów i uczennic była doświadczeniem, które rozbudza ciekawość, daje przestrzeń do rozwoju, pomaga stać się sprawczym, odpowiedzialnym dorosłym. Szkoła może kształtować kompetencje potrzebne w nieustannie zmieniającym się świecie: krytyczne myślenie, kreatywność, kooperację i komunikację.

Chcemy otworzyć Muzeum z Klasą – żywe muzeum, w którym można doświadczyć, jak zmienia się świat. Zaprosimy Was do udziału w niezwykłych lekcjach z przeszłości, a także pokażemy, jak kreować przyszłość dzięki projektom edukacyjnym dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Kontakt

Fundacja Muzeum z Klasą
KRS: 0000975770, NIP: 9522228706, REGON: 52224131400000
Bank Millenium 77 1160 2202 0000 0001 3113 4106
prezeska Zarządu: Magdalena Piotrowska


Płowiecka 77
04-501 Warszawa
fundacja@muzeumzklasa.pl
+48 789 387 581

...